CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN TUẤN HÀ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN TUẤN HÀ

Slide
Văn phòng 11 photos | 5413 view

Bên trong văn phòng

Toàn cảnh văn phòng

Văn phòng Công ty

Văn phòng Công ty

Sơ đồ các trại giống

Tờ rơi 2013

Tờ rơi 2013

Giấy chứng nhận vệ sinh thủy sản

Giấy chứng nhận vệ sinh thủy sản

Thương hiệu của chất lượng

Tem sản phẩm
Phòng nuôi cấy tảo 6 photos | 2635 view

Nuôi cấy tảo

Nuôi cấy tảo

Nuôi cấy tảo

Nuôi cấy tảo

Nuôi cấy tảo

Nuôi cấy tảo
Phương tiện vận chuyển 4 photos | 1720 view

Phương tiện vận chuyển

Phương tiện vận chuyển

Phương tiện vận chuyển

Phương tiện vận chuyển
Khách hàng tiêu biểu 10 photos | 168 view

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Phiếu lấy mẫu XN của CQ Thú Y vùng 6

Packing List

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 4 - 2021

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 4 - 2021

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 4 - 2021

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 4 - 2021

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 4 - 2021
Họp mặt cuối năm 2020 12 photos | 219 view

Họp mặt cuối năm 2020

Họp mặt cuối năm 2020

Họp mặt cuối năm 2020

Họp mặt cuối năm 2020

Họp mặt cuối năm 2020

Họp mặt cuối năm 2020

Họp mặt cuối năm 2020

Họp mặt cuối năm 2020

Họp mặt cuối năm 2020

Họp mặt cuối năm 2020

Họp mặt cuối năm 2020

Họp mặt cuối năm 2020

Hộ nghị tri ân khách hàng đầu năm 2019 tại Nam Định

Hộ nghị tri ân khách hàng đầu năm 2019 tại Nam Định

Hộ nghị tri ân khách hàng đầu năm 2019 tại Nam Định

Hộ nghị tri ân khách hàng đầu năm 2019 tại Nam Định

Hộ nghị tri ân khách hàng đầu năm 2019 tại Nam Định

Hộ nghị tri ân khách hàng đầu năm 2019 tại Nam Định

Hộ nghị tri ân khách hàng đầu năm 2019 tại Nam Định

Hộ nghị tri ân khách hàng đầu năm 2019 tại Nam Định

Hộ nghị tri ân khách hàng đầu năm 2019 tại Nam Định

Hộ nghị tri ân khách hàng đầu năm 2019 tại Nam Định

Hộ nghị tri ân khách hàng đầu năm 2019 tại Nam Định

Hộ nghị tri ân khách hàng đầu năm 2019 tại Nam Định

Hội thảo tại Núi Thành - Quảng Nam

Hội thảo tại Núi Thành - Quảng Nam

Hội thảo tại Núi Thành - Quảng Nam

Hội thảo tại Núi Thành - Quảng Nam

Hội thảo tại Núi Thành - Quảng Nam

Hội thảo tại Núi Thành - Quảng Nam

Hội thảo tại Núi Thành - Quảng Nam

Hội thảo tại Núi Thành - Quảng Nam

Hội thảo tại Núi Thành - Quảng Nam

Hội thảo tại Núi Thành - Quảng Nam

Hội thảo tại Núi Thành - Quảng Nam

Hội thảo tại Núi Thành - Quảng Nam

Thư mời

Thư mời

Thư mời

Thư cảm ơn

Hội nghị Học tốt 2016

Hội nghị Học tốt 2016

Hội nghị Học tốt 2016

Hội thảo tại Quảng Nam

Hội thảo tại Quảng Nam

Hội thảo tại Quảng Nam

Hội thảo tại Quảng Nam

Hội thảo tại Quảng Nam

Hội thảo tại Quảng Nam

Hội thảo tại Quảng Nam

Hội thảo tại Quảng Nam

Hội thảo tại Quảng Nam

Hội thảo tại Quảng Nam

Hội thảo tại Quảng Nam
Trung thu 2016 2 photos | 1261 view

Trung thu 2016

Trung thu 2016
Bảng hiệu chỉ dẫn 6 photos | 5278 view

Bảng hiệu chỉ dẫn

Bảng hiệu chỉ dẫn

Bảng hiệu chỉ dẫn

Bảng hiệu chỉ dẫn

Đại lý thức ăn thủy sản Đức Tiến

Đại lý thức ăn thủy sản Đức Tiến

Đoàn khách Bến Tre đến tham quan hợp tác cùng Công ty

Đoàn khách Bến Tre đến tham quan hợp tác cùng Công ty

Đoàn khách Bến Tre đến tham quan hợp tác cùng Công ty
Khu tôm Bố Mẹ 6 photos | 8251 view

Khu tôm Bố Mẹ

Khu tôm Bố Mẹ

Tôm bố mẹ

Hồ nuôi Tôm bố mẹ

Khuôn viên bên trong khu sản xuất

Quy định an toàn sinh học
Khu vực sản xuất Post 9 photos | 3534 view

Khu vực sản xuất Post

Khu vực sản xuất Post

Post

Post

Khu vực đóng Post

Vận chuyển Post

Vận chuyển Post

Kiểm tra Post trước khi xuất đến khách hàng

Mẫu bao bì
Nuôi tôm thương phẩm 11 photos | 3619 view

Khu nuôi tôm thương phẩm tại Bến Tre

Khu nuôi tôm thương phẩm tại Bến Tre

Khu nuôi tôm thương phẩm tại Bến Tre

Khu nuôi tôm thương phẩm tại Bến Tre

Khu nuôi tôm thương phẩm tại Bến Tre

Khu nuôi tôm thương phẩm tại Khánh Hòa

Khu nuôi tôm thương phẩm tại Khánh Hòa

Niềm vui trúng mùa, được giá

Niềm vui trúng mùa, được giá

Niềm vui trúng mùa, được giá

Sản phẩm nuôi từ Post của Công ty
Nhập Tôm bố mẹ từ CP 11 photos | 2856 view

Nhập Tôm bố mẹ

Nhập Tôm bố mẹ

Nhập Tôm bố mẹ

Nhập Tôm bố mẹ

Nhập Tôm bố mẹ

Nhập Tôm bố mẹ

Nhập Tôm bố mẹ

Nhập Tôm bố mẹ

Nhập Tôm bố mẹ

Nhập Tôm bố mẹ

Nhập Tôm bố mẹ

Tuấn Hà tài trợ Những Ngôi Nhà Nhân Ái

Tuấn Hà tài trợ Những Ngôi Nhà Nhân Ái

Tuấn Hà tài trợ Những Ngôi Nhà Nhân Ái

Tuấn Hà tài trợ Những Ngôi Nhà Nhân Ái

Tuấn Hà tài trợ Những Ngôi Nhà Nhân Ái

Giải quần vợt Bình Đại - Bến Tre 2013

Giải quần vợt Bình Đại - Bến Tre 2013

Giải quần vợt Bình Đại - Bến Tre 2013

Giải quần vợt Bình Đại - Bến Tre 2013

Giải quần vợt Bình Đại - Bến Tre 2013

Giải quần vợt Bình Đại - Bến Tre 2014

Giao lưu quần vợt

Giải quần vợt Bình Đại - Bến Tre 2014

Giao lưu quần vợt

Giao lưu quần vợt

Tài trợ Hội nghị học tốt và giao lưu với doanh nghiệp

Tài trợ Hội nghị học tốt và giao lưu với doanh nghiệp

Tài trợ Hội nghị học tốt và giao lưu với doanh nghiệp

Tài trợ Hội nghị học tốt và giao lưu với doanh nghiệp

Tiêu hủy tôm

Tiêu hủy tôm

Tiêu hủy tôm

Tiêu hủy tôm

Tiêu hủy tôm

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Phiếu lấy mẫu XN của CQ Thú Y vùng 6

Packing List

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 3 - 2021

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 3 - 2021

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 3 - 2021

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 3 - 2021

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 3 - 2021

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Phiếu lấy mẫu XN của CQ Thú Y vùng 6

Packing List

Giấy vận chuyển của Thái Lan

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 2 - 2021

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 2 - 2021

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 2 - 2021

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 2 - 2021

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Lấy mẫu xét nghiệm của Thú Y vùng 6

Packing List

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2021

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2021

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2021

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2021

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2021

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 5 -2020

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 5 -2020

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 5 -2020

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 5 -2020

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 5 -2020

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 5 -2020

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 5 -2020

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Packing List

Phiếu lấy mẫu XN của CQ Thú Y vùng 6

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 4 -2020

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 4 -2020

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 4 -2020

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 4 -2020

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 4 -2020

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Lấy mẫu xét nghiệm của Thú Y vùng 6

Packing List

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 3 - 2020

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 3 - 2020

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 3 - 2020

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 3 - 2020

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 3 - 2020

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 -2020

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 -2020

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 -2020

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 -2020

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 -2020

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 -2020

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 -2020

Hồ sơ, hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 -2020

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Giấy vận chuyển của Thái Lan

Phiếu lấy mẫu xét nghiệm của CQ Thú Y vùng 6

Packing list

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 5 - 2019

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 5 - 2019

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 5 - 2019

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 5 - 2019

Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 4 -2019

Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 4 -2019

Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 4 -2019

Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 4 -2019

Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 3 -2019

Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 3 -2019

Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 3 -2019

Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 3 -2019

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Giấy phép vận chuyển của Mỹ

Phiếu xuất kho của SIS

Hồ sơ - hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2019

Hồ sơ - hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2019

Hồ sơ - hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2019

Hồ sơ - hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2019

Hồ sơ - hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2019

Hồ sơ - hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2019

Hồ sơ - hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2019

Hồ sơ - hình ảnh nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2019

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Giấy phép vận chuyển của Thái Lan

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Phiếu xuất kho của Cty C.P

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Giấy phép vận chuyển của Thái Lan

Phiếu xuất kho của Cty C.P

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

CP packing list

Giấy vận chuyển của Thái Lan

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Giấy phép vận chuyển của Mỹ

SIS packing list

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

CP packing list

Giấy vận chuyển của Thái Lan

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Giấy phép vận chuyển của Mỹ

SIS packing list

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Phiếu xuất kho của Cty C.P

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Hình ảnh nhập tôm bố mẹ

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Giấy phép vận chuyển của Mỹ

SIS packing list

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Giấy phép vận chuyển của Mỹ

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

SIS packing list

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Giấy phép vận chuyển của Mỹ

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Hình ảnh tôm bố mẹ về đến Tuấn Hà

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Giấy phép vận chuyển của Mỹ

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Hình ảnh tôm bố mẹ về đến Tuấn Hà

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Giấy phép vận chuyển của Thái Lan

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

CP Packing List

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

SIS Packing List

Kiểm dịch của CQ Thú Y Hawaii

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Giấy phép vận chuyển của Thái Lan

Phiếu xuất kho của Cty C.P

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y Thái Lan

Giấy phép vận chuyển của Thái Lan

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Giấy phép vận chuyển của Thái Lan

Phiếu xuất kho của Cty C.P

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Giấy phép vận chuyển của Thái Lan

Phiếu xuất kho của Cty C.P

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của Thú y Thái Lan

Phiếu xuất kho của Cty C.P

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của Thú y Thái Lan

Phiếu xuất kho của Cty C.P

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Giấy phép vận chuyển của Thái Lan

Phiếu xuất kho của Cty C.P

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Giấy phép vận chuyển của Thái Lan

Phiếu xuất kho của Cty CP

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Giấy vận chuyển của Thái Lan

Phiếu xuất kho của Cty CP

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Giấy vận chuyển của Thái Lan

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Phiếu xuất kho của Cty CP

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Giấy vận chuyển của Thái Lan

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Phiếu xuất kho của Cty CP

Giấy vận chuyển của CQ Thú Y vùng 6

Kiểm dịch của CQ Thú Y vùng 6

Giấy vận chuyển của Thái Lan

Kiểm dịch của Thái Lan
Giấy phép nhập khẩu tôm 6 photos | 8492 view

Giấy phép nhập khẩu tôm đến tháng 6/2013

Giấy phép nhập khẩu tôm đến tháng 6/2013

Giấy phép nhập khẩu tôm đến tháng 12/2013

Giấy phép nhập khẩu tôm đến tháng 12/2013

Giấy phép nhập khẩu tôm đến tháng 12/2013 (Bổ sung thêm số lượng)

Giấy phép nhập khẩu tôm đến tháng 12/2013 (Bổ sung thêm số lượng)
 
Bottom

Giới thiệu về Tuấn Hà

Giới thiệu

      Kính thưa Quý Khách Hàng!                                   Lời đầu tiên cho phép Công ty TNHH Thủy Sản Tuấn Hà trân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng đã ưu ái lựa chọn sản phẩm tôm giống của chúng tôi trong suốt thời gian qua....

Danh ngôn

1

GIÁ THỊ TRƯỜNG

Giá giống thủy sản
Cá tra 1,0 cm 310
Cá tra 1,5 cm 1.500
Cá tra 2,0 cm 1.300
Tôm sú Post 15 152
Tôm thẻ Post 12 135
Cá lăng 1,2 cm 2.600
Giá thủy sản
Tôm sú (40con/kg) tại ao 180.000
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 95.000
Cá tra tại ao 36.000
Cá lóc nuôi tại ao 42.000
Cá chẽm (1kg/con) tại ao 68.000

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 22
  • Khách viếng thăm: 19
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 810
  • Tháng hiện tại: 29525
  • Tổng lượt truy cập: 4112135

Phóng sự trên VTV3

Phóng sự trên Truyền hình Ninh Thuận

Phóng sự VTV2 Bạn của Nhà Nông