Công ty Tuấn Hà nhập thêm 1000 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty C.P (đợt 8 năm 2014)

Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 15/10/2014 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà đã nhập thêm 1000 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty C.P Thái Lan (đợt 8 năm 2014)
       Tôm bố mẹ được nhập từ Công ty CP Thái Lan có nguồn gen tốt tạo đà cho tôm giống tăng trưởng nhanh. Như những lần nhập trước đây, Tôm bố mẹ cũng đã được qua kiểm duyệt không mang một số bệnh nguy hiểm như: đốm trắng (WSSV – White Spot Syndrome Virus), đầu vàng (YHD – Yellow Head Disease), Taura (TSV – Taura Syndrome Virus), bệnh còi (MBV – Monodon Baculo Virus), vi khuẩn, phát sáng…