Công ty Tuấn Hà nhập thêm 410 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 1 năm 2022)

Ngày 08/01/2022 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 410 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 1 năm 2022)     Tôm bố mẹ khoẻ mạnh, trọng lượng trên 70 gram/con; đảm bảo nguồn giống chất lượng hàng đầu, tôm bố mẹ đã được qua kiểm […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 410 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 5 năm 2021)

Thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; vừa qua, ngày 16/10/2021 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 410 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 5 năm 2021)     Tôm bố mẹ khoẻ mạnh, trọng lượng trên 70 gram/con; […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 360 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 4 năm 2021)

Thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; vừa qua, ngày 17/07/2021 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 500 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 4 năm 2021) Thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phát triển […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 500 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 3 năm 2021)

Thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; vừa qua, ngày 02/07/2021 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 500 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 3 năm 2021)     Tôm bố mẹ khoẻ mạnh, trọng lượng trên 70 gram/con; […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 520 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 2 năm 2021)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 20/3/2021 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 520 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 2 năm 2021)     Như những lần nhập trước đây, Tôm […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 400 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 1 năm 2021)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 26/02/2021 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 400 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 1 năm 2021)     Như những lần nhập trước đây, Tôm […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 600 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 5 năm 2020)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 05/12/2020 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 600 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 5 năm 2020)     Như những lần nhập trước đây, Tôm […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 432 cá thể tôm bố mẹ từ Mỹ (đợt 4 năm 2020)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 20/9/2020 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 432 cá thể tôm bố mẹ từ Mỹ (đợt 4 năm 2020)     Như những lần nhập trước đây, Tôm bố […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 506 cá thể tôm bố mẹ từ Mỹ (đợt 3 năm 2020)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 30/6/2020 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 506 cá thể tôm bố mẹ từ Mỹ (đợt 3 năm 2020)     Như những lần nhập trước đây, Tôm bố […]

Liên doanh nhập thêm 520 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 2 năm 2020)

Theo Hợp đồng liên doanh nhập tôm với Tôm giống Hanh Hiệu, ngày 08/5/2020 Tôm giống Hanh Hiệu tiếp tục nhập thêm 520 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan     Như những lần nhập trước đây, Tôm bố mẹ cũng đã được qua kiểm duyệt không mang một số bệnh nguy hiểm […]