Công ty Tuấn Hà nhập thêm 400 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 4 năm 2022)

Ngày 27/9/2022 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 400 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 4 năm 2022)     Tôm bố mẹ khoẻ mạnh, trọng lượng trên 70 gram/con; đảm bảo nguồn giống chất lượng hàng đầu, tôm bố mẹ đã được qua kiểm […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 440 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 3 năm 2022)

Ngày 27/5/2022 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 440 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 3 năm 2022)     Tôm bố mẹ khoẻ mạnh, trọng lượng trên 70 gram/con; đảm bảo nguồn giống chất lượng hàng đầu, tôm bố mẹ đã được qua kiểm […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 315 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 2 năm 2022)

Ngày 25/3/2022 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 315 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 2 năm 2022)     Tôm bố mẹ khoẻ mạnh, trọng lượng trên 70 gram/con; đảm bảo nguồn giống chất lượng hàng đầu, tôm bố mẹ đã được qua kiểm […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 410 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 1 năm 2022)

Ngày 08/01/2022 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 410 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 1 năm 2022)     Tôm bố mẹ khoẻ mạnh, trọng lượng trên 70 gram/con; đảm bảo nguồn giống chất lượng hàng đầu, tôm bố mẹ đã được qua kiểm […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 410 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 5 năm 2021)

Thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; vừa qua, ngày 16/10/2021 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 410 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 5 năm 2021)     Tôm bố mẹ khoẻ mạnh, trọng lượng trên 70 gram/con; […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 360 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 4 năm 2021)

Thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; vừa qua, ngày 17/07/2021 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 500 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 4 năm 2021) Thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phát triển […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 500 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 3 năm 2021)

Thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; vừa qua, ngày 02/07/2021 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 500 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 3 năm 2021)     Tôm bố mẹ khoẻ mạnh, trọng lượng trên 70 gram/con; […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 520 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 2 năm 2021)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 20/3/2021 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 520 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 2 năm 2021)     Như những lần nhập trước đây, Tôm […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 400 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 1 năm 2021)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 26/02/2021 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 400 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 1 năm 2021)     Như những lần nhập trước đây, Tôm […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 600 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 5 năm 2020)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 05/12/2020 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 600 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 5 năm 2020)     Như những lần nhập trước đây, Tôm […]

Game bài đổi thưởng