Công ty Tuấn Hà nhập thêm 380 cá thể tôm bố mẹ từ SIS – Mỹ (đợt 3 năm 2019)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 08/6/2019 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 380 cá thể tôm bố mẹ từ SIS – Mỹ (đợt 3 năm 2019)

    Như những lần nhập trước đây, Tôm bố mẹ cũng đã được qua kiểm duyệt không mang một số bệnh nguy hiểm như: đốm trắng (WSSV – White Spot Syndrome Virus), đầu vàng (YHD – Yellow Head Disease), Taura (TSV – Taura Syndrome Virus), bệnh còi (MBV – Monodon Baculo Virus), vi khuẩn, phát sáng…

Giấy vận chuyển của Cơ quan Thú Y vùng VI: