Hình ảnh Khai trương Phòng phục vụ kỹ thuật tại Sóc Trăng