Nhập 1000 cá thể tôm bố mẹ thẻ chân trắng từ Công ty CP (lần 1 – ngày 10/12/2012)

Nhằm nâng cao chất lượng đàn tôm bố mẹ để sản xuất ra con Nauplius, con giống Post đạt tiêu chuẩn tốt nhất…
Vừa qua, ngày 10/12/2012 Công Ty TNHH SX Giống Thuỷ Sản Tuấn Hà đã nhập 500 cặp tôm bố mẹ thẻ chân trắng từ Công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan.  Và với mong muốn được phục vụ toàn thể Bà con nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm một cách tốt nhất, Tuấn Hà hiện đang tăng cường sản xuất, nhằm đáp ứng đủ số lượng con giống cung cấp cho bà con thả nuôi vụ 1 năm 2013.
Tác giả bài viết: P. Tổng hợp
Nguồn tin: Thủy sản Tuấn Hà