Công ty Tuấn Hà nhập thêm 420 cá thể tôm bố mẹ từ SIS (đợt 4 năm 2015)

Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 06/12/2015 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà đã nhập thêm 420 cá thể tôm bố mẹ từ SIS – Shrimp Improvement Systems (đợt 4 năm 2015)
      Như những lần nhập trước đây, Tôm bố mẹ cũng đã được qua kiểm duyệt không mang một số bệnh nguy hiểm như: đốm trắng (WSSV – White Spot Syndrome Virus), đầu vàng (YHD – Yellow Head Disease), Taura (TSV – Taura Syndrome Virus), bệnh còi (MBV – Monodon Baculo Virus), vi khuẩn, phát sáng…