Công ty Tuấn Hà nhập thêm 600 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty CP (đợt 1 năm 2013)

Để tiếp tục phục vụ cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng cao, sạch bệnh; Công ty Tuấn Hà vừa nhập về 600 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan
Tiếp tục phát huy chất lượng sản phẩm con giống, ngày 28/01/2013 Công Ty TNHH SX Giống Thuỷ Sản Tuấn Hà đã nhập tiếp 300 cặp tôm bố mẹ (đợt 1 năm 2013). Cũng như đợt nhập trước, phía Công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan cam kết miễn dịch một số loại bệnh nguy hiểm như: đốm trắng, đầu vàng, taura, bệnh còi, vi khuẩn, phát sáng…

Xem thêm:

Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 1 – 2012

Tác giả bài viết: P. Tổng hợp
Nguồn tin: Thủy sản Tuấn Hà