Công ty Tuấn Hà nhập thêm 630 cá thể tôm bố mẹ từ SIS (đợt 1 năm 2017)

Để phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 06/01/2017 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 630 cá thể tôm bố mẹ từ SIS – Shrimp Improvement Systems (đợt 1 năm 2017)
      Như những lần nhập trước đây, Tôm bố mẹ cũng đã được qua kiểm duyệt không mang một số bệnh nguy hiểm như: đốm trắng (WSSV – White Spot Syndrome Virus), đầu vàng (YHD – Yellow Head Disease), Taura (TSV – Taura Syndrome Virus), bệnh còi (MBV – Monodon Baculo Virus), vi khuẩn, phát sáng…
Tác giả bài viết: P. Tổng Hợp
Nguồn tin: Thủy sản Tuấn Hà