Liên doanh nhập thêm 520 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan (đợt 2 năm 2020)

Theo Hợp đồng liên doanh nhập tôm với Tôm giống Hanh Hiệu, ngày 08/5/2020 Tôm giống Hanh Hiệu tiếp tục nhập thêm 520 cá thể tôm bố mẹ từ Thái Lan

    Như những lần nhập trước đây, Tôm bố mẹ cũng đã được qua kiểm duyệt không mang một số bệnh nguy hiểm như: đốm trắng (WSSV – White Spot Syndrome Virus), đầu vàng (YHD – Yellow Head Disease), Taura (TSV – Taura Syndrome Virus), bệnh còi (MBV – Monodon Baculo Virus), vi khuẩn, phát sáng…

Giấy vận chuyển của Cơ quan Thú Y vùng VI: