Công ty Tuấn Hà nhập thêm 800 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty CP (đợt 4 năm 2013)

Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng cao, sạch bệnh; Công ty Tuấn Hà vừa nhập về 800 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan
Theo đúng kế hoạch sản xuất, ngày 03/7/2013 Công Ty TNHH SX Giống Thuỷ Sản Tuấn Hà đã nhập tiếp 800 cá thể tôm bố mẹ (lần 5). Cũng như những đợt nhập trước, phía Công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan cam kết miễn dịch một số loại bệnh nguy hiểm như: đốm trắng, đầu vàng, taura, bệnh còi, vi khuẩn, phát sáng…