Công ty Tuấn Hà nhập thêm 800 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty CP (đợt 3 năm 2013)

Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng cao, sạch bệnh; Công ty Tuấn Hà vừa nhập về 800 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan Theo đúng kế hoạch sản xuất, ngày 01/6/2013 Công Ty TNHH SX […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 800 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty CP (đợt 2 năm 2013)

Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng cao, sạch bệnh; Công ty Tuấn Hà vừa nhập về 800 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan Theo đúng kế hoạch sản xuất, ngày 18/5/2013 Công Ty TNHH SX […]

Công ty Tuấn Hà nhập thêm 600 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty CP (đợt 1 năm 2013)

Để tiếp tục phục vụ cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng cao, sạch bệnh; Công ty Tuấn Hà vừa nhập về 600 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan Tiếp tục phát huy chất lượng sản phẩm con giống, ngày 28/01/2013 Công Ty […]

Nhập 1000 cá thể tôm bố mẹ thẻ chân trắng từ Công ty CP (lần 1 – ngày 10/12/2012)

Nhằm nâng cao chất lượng đàn tôm bố mẹ để sản xuất ra con Nauplius, con giống Post đạt tiêu chuẩn tốt nhất… Vừa qua, ngày 10/12/2012 Công Ty TNHH SX Giống Thuỷ Sản Tuấn Hà đã nhập 500 cặp tôm bố mẹ thẻ chân trắng từ Công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái […]